چَش بِنَكِ cas benake یا (چَش بُنَکِ cas bonake)

نوع بازي : مشترک وسايل بازي : ــــ شمار بازيگران : حدّاقل 3 نفر زمان بازي : معمولا شب ها شيوه ي بازي: بر اساس توافق بازيگران، مي توان از دو روش استفاده كرد: در محيط باز: يك نفر به قيد قرعه چشمش را مي بندد، بقيه ي افراد در جايي پنهان مي شوند. پس از مدّتي وي چشم هايش را باز مي كند و دنبال افراد دیگر مي گردد. او بايد تمام افرد را پيدا كند. در ادامه، نخستين … ادامه مطلب

تيلُم بَه tilom ba

نوع بازي : پسرانه وسايل :ــــ شمار بازيگران : حدّاقل 6 نفر زمان بازي : شب شيوه ي بازي: بازيگران به دو گروه تقسیم می شوند. گروه آغازگر بازی يك نفر را به عنوان «تیل» معرفي مي كند. تیل به اعضاي گروه مقابل فرصت مي دهد در تاريكي شب پنهان شوند. پس از آن، براي يافتن آن ها دست به كار مي شود، بقيه ي ياران تیل بايد در قرارگاه بايستند. اعضاي گروه مقابل مي توانند تیل را فريب دهند و … ادامه مطلب

یَلَختُر yalaxtor

نوع بازی: پسرانه وسایل بازی: ــــــ شمار بازیگران: حدّاقل ۶ نفر زمان بازی: روز هدف: تقویت نیروی دفاعی و جنگاوری و تقویت عضله های بدن. شیوه ی بازی: بازیگران بر اساس قرعه یا توافق به دو گروه تقسیم می شوند و در یک زمین به طول ۱۰۰- ۵۰۰ متر رو به روی هم صف آرایی می کنند. یکی از گروه ها بر اساس قرعه به عنوان گروه آغازکننده انتخاب می شود و از بین خود یک نفر را به عنوان … ادامه مطلب

اوّلی اوّلِ باری avvali avvale bari

نوع بازی: پسرانه وسایل بازی: ــــ شمار بازیگران: حدّاقل سه نفر زمان بازی: روز هدف: درست و شیوا سخن گفتن و تقویت عضله های بدن و سرعت و دقّت بازیگران . شیوه ی بازی: افراد از بین خود یک نفر را انتخاب می کنند، آن فرد دست های خود را بر روی ران یا زانوی خود می گذارد و به حالت خمیده ( تعظیم ) در یک جا ثابت می ایستد افراد دیگر باید به ترتیب عبارت هایی بر زبان … ادامه مطلب

موقعيّت بازی های محلّی جنوب فارس

جنوب فارس از شمال به جهرم، از جنوب به استان هرمزگان، از شرق به داراب و از غرب به استان بوشهر منتهي مي شود. زبان ساكنان اين منطقه “گويش لاري” است كه اين گويش به زبان پهلوي ساساني نزديك است. در اين منطقه هم چون ديگر مناطق ايران، فرهنگي رايج بوده است كه هويّت مردمان آن را رقم مي زد، امّا متأسّفانه در چند سال اخير به خاطر بي مهري ها و يورش گسترده ي رسانه ها و كمبود روابط … ادامه مطلب

معرفی بازیهای محلی

بازی های محلی

درآمد در دنيايي كه هر قوم و ملّيّتي تلاش مي كند سهمي در فرهنگ و تمدّن دهكده ي جهاني داشته باشد، بي توجّهي رسانه ها به آداب و رسوم ملّي، خيانتي بزرگ است. ما ايرانيان به عنوان يكي از كشورهايي كه سابقه ي ديرينه اي داريم بايد فرهنگ و تمدّن خود را براي خود زنده نگه داريم و تلاش كنيم آن را به جهانيان بشناسانيم. بر اساس اين وظيفه، همه ي كساني كه در اين راه توانايي دارند، بايد به … ادامه مطلب