نتایج چهارمین دوره انتخابات شورای روستای بلغان

با توجه به منابع غیر رسمی نتایج انتخابات به شرح زیر می باشد، اخبار نهایی متعاقبا اعلام می گردد. عبدالوهاب احراری : 679 زینل آتشبار: 589 محمتقی هوشمند: 577 عبدالجلیل رجایی:573 حامد حسینی:425 شکرالله احراری: 196 فتح الله احراری: 178 سلیمان احرای 167 حسین حقیقت: 113 عبدالکریم احراری:94 فایزه سعیدی: 85 هاجر احراری: 69 نصرالله احراری: 40