انتخابات هیئت امنای صندوق خیریه بلغان

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند بنابر خواست و اراده باریتعالی و برای تجلی صفات رب العالمین موجوداتی آفریده شدند که نماینده و آیاتی از قدرت و عضمت الهی باشند. انسان را بعنوان اشرف مخلوقات قرارداده تا به واسطه ی اختیار و هوش خود سرشت و نهاد خود را چنان آماده نماید تاشایسته این مقام و منزلت باشد و آن امر را بخوبی به پایان برساند. به فرمایش رسول خدا (ص) “توفیق و رستگاری انسان از بطن … ادامه مطلب

نتایج چهارمین دوره انتخابات شورای روستای بلغان

با توجه به منابع غیر رسمی نتایج انتخابات به شرح زیر می باشد، اخبار نهایی متعاقبا اعلام می گردد. عبدالوهاب احراری : 679 زینل آتشبار: 589 محمتقی هوشمند: 577 عبدالجلیل رجایی:573 حامد حسینی:425 شکرالله احراری: 196 فتح الله احراری: 178 سلیمان احرای 167 حسین حقیقت: 113 عبدالکریم احراری:94 فایزه سعیدی: 85 هاجر احراری: 69 نصرالله احراری: 40