گزارش عملکرد دهیاری و شورای اسلامی بلغان

گزارش عملکرد دهیاری وشورای اسلامی بلغان به اجمال از سال ۱۳۹۶تا شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ – بخش اول
۱- برداشت آسفالت قدیمی، زیرسازی، بیس ریزی، قیرپاشی و آسفالت اصولی بلوار تجلی به متراژ تقریبی ۴ کیلومتر طول در دوب اند رفت و برگشت و مساحت ۳۳/۰۰۰ (سی و سه هزار) مترمربع با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات دهیاری و قریب ۲۴۰میلیون تومان از محل قیر رایگان ( دیماه۱۳۹۶ )
۲- اجرای تک لبه فاز دوم بلوار تجلی از نبش جنوبی درمانگاه تا مقابل ساختمان دامپزشکی به طول تقریبی ۴۸۶ متر از محل کمکهای مردمی مبلغ ۳۰ میلیون تومان (گروه آبادگران)
۳- نصب تیر برق روشنایی فاز دوم بلوار به تعداد ۲۴ عدد تیر برق و ۴۸عدد لاکپشتی ۱۵۰ وات از محل کمک شورا به مبلغ ۲۸/۶۰۰ میلیون تومان و اداره برق به مبلغ ۴۲ میلیون
۴- اجرای تک لبه فاز سوم بلوارتجلی از مقابل ساختمان دامپزشکی به طول تقریبی ۴۷۰ متر تا فلکه خنو از محل اعتبارات دهیاری به مبلغ ۳۸/۵۰۰ میلیون تومان
۵- اجرای روشنایی فاز سوم بلوار به تعداد ۲۰ تیربرق و ۴۰ عدد لاکپشتی ۱۵۰وات از محل اعتبارات دهیاری به مبلغ ۴۴/۷۰۰ میلیون تومان
۶- اجرای فاز چهارم بلوار تجلی از فلکه تا نرسیده به پیچ چشمه خنو به متراژ ۱۵۰ متر نقشه آماده برآورد هزینه شده با ۷ عدد تیربرق هزینه ای قریب ۱۷۰میلیون تومان اعتبار جهت اجرا نیاز است
۷- جابجایی تعداد ۴۰ عدد تیربرقهای در مسیر تعریض معابر
۸- اجرای روشنایی معابر، نصب تعداد ۱۰عدد تیربرق و لاکپشتی ۷۰ وات و طول ۲۴۰ متر شبکه از نبش شمالی دبیرستان هاشمی تا ابتدای جاده کمربندی از محل اعتبارات دهیاری و اداره برق به مبلغ ۲۳ میلیون تومان
۹- نصب تعداد ۳۵ براکت ۱۵۰وات در جاده کمربندی از روبروی نمایشگاه سام تا ابتدای شمالی بلوار تجلی، تعداد ۳۰ عدد ورودی بلغان به سمت بانک صادرات و تعداد ۵ عدد از مقابل دبیرستان زمین پیما تا پل دارالقرآن مجموعاً مبلغ ۴۴ میلیون تومان
۱۰- زیرسازی و تسطیح تعدادی از کوچه های بلغان به متراژ تقریبی ۱۹/۵۰۰مترمربع از محل اعتبارات دهیاری به مبلغ ۳۲/۳۰۰ میلیون تومان
۱۱- کمک در جهت احداث بلوار ورودی ورزشگاه شهید احراری تهیه تک لبه بلوار از محل اعتبارات دهیاری
۱۲- پیگیری و رایزنی با خیرمحترم در جهت ساخت ساختمان آتشنشانی و قبول ایشان در جهت ساخت ساختمان (درمرحله تهیه نقشه محاسبات، تاسیسات و معماری)
۱۳- تعویض لامپهای معابر از محل اعتبارات دهیاری
۱۴- اجرای تاسیسات پارک کودک به مبلغ ۶۹/۳۰۰ سال ۹۷
۱۵- بیس ریزی، قیرپاشی ورودی از سه راه پمپ بنزین تا فروشگاه ستاره به متراژ تقریبی ۵۵۰ مترطول و مساحت ۸۵۰۰ مترمربع با اعتباری بالغ بر ۱۸۰میلیون تومان از محل اعتبارات دهیاری
۱۶- پیگیری در جهت نصب ۲ عدد ترانس ۳۱۵ جدید (مقابل منزل محمدحسین ابراهیمی نصب و مقابل زمین عثمان) تقویت و افزایش قدرت ۷ عدد ترانس برق در نقاط مختلف روستا
۱۷- پیگیری در جهت ساخت ساختمان داروخانه
۱۸- پیگیری درجهت ایجاد شهرک و ناحیه صنعتی بلغان
۱۹- تعویض شبکه آب فرسوده روستا به متراژ تقریبی ۱/۷ کیلومتر از محل اعتبارات دهیاری و کمک اداره آبفا ((تآمین لوله))

ارسال گزارش توسط آقای شعیب رجایی – دهیار بلغان