منشور گروه در مورد محیط زیست و روش دفع زباله

منشور گروه در مورد محیط زیست و روش دفع زباله

شورای عمران وآبادی وصال یاران بلغان پس از بررسی موضوع (سایت زباله و روش اصولی دفع زباله) در مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵که به مدت ۲۴ ساعت به طول انجامید موارد زیر را در مباحث و گفتمان خود مورد کنکاش قرار داده و نکات و خواسته های خود را در قالب پیشنهادات تیتروار در ذیل ارائه کرده اند.

امید است که مسئولین ذیربط و همچنین اعضای محترم گروه در حدتوان موارد را پیگیری و خواسته های خود را محقق سازند تا شاهد محیطی سالم و طبیعتی زیبا باشیم.

۱- در بحث مکان فعلی زباله تقریبا با نظر اکثریت، مکانی نامناسب بوده که علاوه بر اشغال و تخریب محیط گردشگری و طبیعت بکر و زیبا باعث آلودگی زیست محیطی و آبهای جاری حاصل از بارندگی های فصلی که سرازیر باغات، برکه ها و زمین های روستا شده می گردد.
۲- اعضای گروه پیشنهاد جابجایی مکان فعلی سایت از بالای روستا به زمین های پایین دست را می دهند.
۳- اعضای گروه پیشنهاد می دهند نسبت به دفع اصولی و بهداشتی و همچنین ساخت پناهگاهی مناسب جهت در معرض قرار نگرفتن زباله ها در جریان باد یا دسترس حیوانات وحشی اقدام گردد.
۴- اعضای گروه پیشنهاد می دهند با تجمیع سایت زباله و امکان تفکیک موارد بازیافتی که به طلای کثیف مشهور بوده علاوه برایجاد اشتغالی قابل سرمایه گذاری از هدر رفت موارد و منابع جلوگیری شده و با این اقدام به چرخه سالم محیط زیست کمک گردد.
۵- اعضای گروه پیشنهاد می دهند نسبت به مطالعه و دعوت از کارشناسان جهت ساخت کوره مناسب برای تبدیل زباله های ارگانیک به خاکستر اقدام گردد.
۶- اعضای گروه پیشنهاد آموزش فوق العاده و فرهنگ سازی در مدارس جهت آموزش نسل آینده برای دفع اصولی زباله و پاکسازی محیط پیرامونی را به اولیا و آموزش و پرورش را می دهند.
۷- اعضای گروه پیشنهاد اختصاص ایامی در ماه یا سال جهت بسیج همگانی برای پاکسازی و جمع آوری آشغال و زباله های محیط پیرامونی روستا را می دهند.
۸- اعضای گروه پیشنهاد استقرار سطل های زباله بزرگ شهری در نقاط مشخص محلات و همچنین جمع آوری سطل های مشبک فلزی موجود را می دهند.
۹- اعضای گروه پیشنهاد ساخت مکانهایی برای دفع زباله در مناطق پیک نیکی و گردشگری روستا را می دهند.
۱۰- اعضای گروه پیشنهاد نظارت بیشتر مسئولین امور بهداشتی در موارد فوق را می دهند.

با سپاس
ادمین گروه
بهرام احراری

دانلود نامه