حیوانات موذی و سگهای ولگرد در سطح شهر بلغان

حیوانات موذی و سگهای ولگرد در سطح شهر بلغان

شورای عمران وآبادی وصال یاران بلغان در سومین نشست مجازی خود در سکوی واتساپی پس از بررسی موضوع (حیوانات موذی و سگهای ولگرد در سطح شهر بلغان) در مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۰۷که به مدت ۲۴ ساعت به طول انجامید موارد زیر را در مباحث و گفتمان خود مورد کنکاش قرار داده و نکات و خواسته های خود را در قالب پیشنهادات تیتروار در ذیل ارائه کرده اند.

با توجه به تمرکز گروه در زمینه سگهای ولگرد تمامی موضوعات و پیشنهادات در این بخش بود. امید است که مسئولین ذیربط و همچنین اعضای محترم گروه در حدتوان موارد را پیگیری و خواسته های خود را محقق سازند تا شاهد محیطی سالم و طبیعتی زیبا باشیم.

در بحث مقابله با سگهای ولگرد در سطح شهر پیشنهادات و راهکارهای موجود به شکل زیر مطرح گردید:
الف) جمع آوری سگها و گربه های ولگرد و ایجاد کمپیی برای نگهداری آنان. (هزینه بالای عقیم سازی، نگهداری آنان)
ب) جمع آوری و رهاسازی در بیابانهای اطراف (احتمال همزیستی با گرگ و بوجود آمدن نسل جدیدی به نام گرگاس)
ج) جمع آوری و تحویل به نزدیکترین کمپ نگهداری (عدم وجود چنین کمپی در اطراف شهر)
د)رهاسازی به وضعیت فعلی در شهر (وجود خطرات فراوان از جمله شیوع بیماری و گازگرفتگی)
هـ) جمع آوری و معدوم سازی آنان به بهترین و راحتترین شیوه.

تمامی راهکارهای پیشنهاد شده بررسی شد و اکثریت اعضای گروه با علم و اطلاع بر اینکه در صورت امکان و همکاری گروه های دوستداران حیوانات حتی الامکان سعی بر عدم معدوم سازی حیوانات شده و نسبت به عقیم سازی و نگهداری آنان اقدام گردد. با توجه به عدم حمایت سازمانهای دولتی و بالا بودن هزینه عقیم سازی و نگهداری سگ های ولگرد و همچنین تجربه شکست خورده چنین کمپ هایی که در اطراف همچون شهر اوز و گراش و شیراز و …. مشاهده گردیده و با توجه به آغاز سال تحصیلی در جهت امنیت بیشتر رفت و آمد دانش آموزان و نونهالان مقرر شد دهیاری و شورای اسلامی پس از اعلام آمادگی شکارچی نسبت به معدوم سازی این حیوانات و دفن اصولی آن اقدام گردد.

اعضای گروه پیشنهاد می دهند اولیا تربیتی نسبت به آموزش رفتار با حیوانات و چگونگی مواجهه با حیوانات به خصوص حیواناتی که با انسانها تعامل نزدیکتری دارند همچون سگ و گربه اهتمام جدی داشته تا نسل آینده نحوه رفتاری مناسب با این حیوانات داشته باشند. (این موضوع از این باب مورد اهمیت می باشد که در برخی موارد حمله این حیوانات بر اساس بازیگوشی و حس بازی با کودکان بوده و از نوع تهاجمی نمی باشد اما کودکان بر اساس غریزه فطری از آنان ترسیده که این خود باعث تالمات روحی مادام و غیرقابل جبران می گردد.)

در مورد سگهایی که صاحب داشته اکیدا تاکید می گردد نسبت به مهار و بستن قلاده آنها توجه لازم داشته و از رهاسازی در سطح روستا بدون همراه انسانی جدا خودداری گردد متاسفانه چندین بار این مورد مشاهده گردیده که باعث حمله و گازگرفتگی کودکان گردیده لذا از مسئولین امر تقاضا می شود در صورت مشاهده چنین مواردی بدون تذکر قبلی با توجه به هشداری های مکرر که در گذشته به این افراد داده شد نسبت به معدوم سازی آنان اقدام کنند.

اعضای گروه همچنان مصرانه آمادگی خود را مبنی بر حمایت مالی گروههای حقوق حیوانات اعلام داشته و در صورت اعلام آمادگی فرد یا افرادی مبنی بر نگهداری حیوانات ولگرد تمایل خود را مبنی بر همکاری مالی در حد توان اعلام می دارند.

با توجه به حضور عشایر در منطقه و رهاسازی سگها توسط ایشان اعضای گروه مصرانه از شورا و دهیاری درخواست دارند در مورد مبارزه با این معضل با همکاری مسئولین انتظامی و قضایی اهتمام کافی داشته باشند.

با سپاس
ادمین گروه
بهرام احراری

رونوشت:
ریاست محترم شورای اسلامی شهر و روستای بلغان جناب آقای احمد احراری جهت استحضار و اقدام لازم
دهیار محترم روستای بلغان جناب آقای شعیب رجایی جهت استحضار و اقدام لازم
ریاست محترم شورای حل اختلاف بخش هرم جناب آقای عبدالجلیل رجایی جهت استحضار

دانلود نامه